Optimistán a jövőről

A TANDEM NO, a Magyariskola.sk és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által elindított „Beszéljünk iskoláink jövőjéről” workshop sorozat következő állomása október 21-én, Rimaszombatban volt. A rendezvényt a két évvel korábban megvalósult szlovák fórumok inspirálták.

A délelőtt folyamán a Tompa Mihály Alapiskola végzőseinek, míg késő délutáni periódusban a felnőttek számára tartottak műhelybeszélgetést a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Utóbbi program szervezésében és terjesztésében a Rimaszombati Kávéház tagjai is tevékeny részt vállaltak, nagyban elősegítve, hogy szakmabeliek és laikusok is egyaránt részt vegyenek az eszmecserében. A mintegy harminc megjelent résztvevő javarészt Rimaszombatból érkezett, de akadtak páran a környékbeli falvakból is. Főként tanárok és óvodás korú gyermekek szülei vettek részt a beszélgetésben, amelynek témája a jövő iskolája, oktatási rendszere, valamint a tanárok, a diákok és a szülők szerepe.

A három órán át tartó workshop alatt az általános felvetésekre alapozva különböző témákat fejtettek ki résztvevők, amelyek alapján végül konkrét elképzelések kerültek bemutatásra. Olyan kérdésekre kerestük a válaszokat, mint: milyen legyen egy modern tanterem és egy tanítási óra; adhat-e pozitívumokat a szóbeli értékelés a jegyekkel szemben; milyen mértékű beleszólása lesz a diáknak és a tanárnak a tantervbe? Az eszmecsere építő jellegű kritikák megfogalmazásával és optimista ötletek prezentálásával telt, amely magával hozta a pozitív hangulatot. Sokan reményüket fejezték ki, hogy a rendezvénysorozat során összegyűjtött vélemények alapján kialakul egy olyan tervezet, amely a rövid és hosszútávon is megoldást jelent a szlovákiai magyar iskolák és oktatásügy problémáira.

Urbán Péter és TANDEM-es társai, valamint Tóth Tibor (Magyariskola.sk) november 3-án Komáromban tartják a sorozat következő műhelybeszélgetését.

Hangácsi István, a Rimaszombati Kávéház szervezője és a Tompa Mihály Klub elnöke, fotó: gecse

(megjelent a gomorilap.sk-n)